• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Źródło Miłosierdzia"

E-mail Drukuj PDF

Wprowadzenie

Kościół Katolicki w Polsce, począwszy od adwentu 2017r. rozpoczął dwa lata formacji pod hasłem„Duch, który umacnia miłość”, a bieżący rok koncentruje nas na słowach: „ Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

W związku z powyższym grupa animatorów skupionych wokół Szkoły Życia Chrześcijańskiego

i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła, Filii w Jeleniej Górze, Diecezji Legnickiej, przygotowała kilkunastotygodniowy cykl formacji indywidualnej, dla osób pragnących pogłębić umiejętność współpracy z Duchem Świętym w codzienności życia.Formacja ta w znacznym stopniu skoncentrowana jest na rozwoju Owoców Ducha Świętego, które wymienione są w liście do Galatów.

W ramach tej formacji będą podawane konkretne zadania do rozważania lub zastosowania w życiu podczas całego tygodnia. Zadania w parafiach, chcących się włączyć do tej formacji będą rozpowszechniane w każdą niedzielę, przez 12 kolejnych tygodni.Czas rozpoczęcia jest dowolny, choć dobrym terminem wydaje się pierwsza niedziela Wielkiego Postu.

Dobrze, by uczestnicy tej formacji znaleźli w swoim środowisku osobę, lub grupę osób by móc podzielić się sukcesami i upadkami w realizacji podejmowanych zadań i nawzajem się motywować do wytrwałości. Może to być parafialna wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, lub inna wspólnota gotowa dzielić się ze sobą doświadczeniem żywej wiary.

 

 

 

Zadanie 4

 

RADOŚĆ

W tym tygodniu, każdego dnia znajdź i najlepiej zapisz, co sprawiło Ci radość.

Podziel się swoimi spostrzeżeniami z wybraną przez siebie osobą.

Szukaj nie tylko szczególnych powodów do radości.

Spróbuj odnajdywać radość w najprostszych momentach, zwykłych rozmowach, w promieniach Słońca itp.

Proś Ducha Świętego w codziennej modlitwie, aby pomógł Ci odnajdywać radość w codzienności.

By też pokazywał Ci, co Ci w tym przeszkadza a co pomaga.

 

 

 

Zadanie 3

MIŁOŚĆ

W tym tygodniu rozważaj i ćwicz się w rozwijaniu pierwszego z wymienionych owoców,

miłości. Może pomóc Ci w tym tekst fragmentu Hymnu o miłości, z Pierwszego Listu do Koryntian

1 Kor 13, 4-8

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.

Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,

nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu,

nie szuka swego, nie unosi się gniewem,

nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości,

lecz współweseli się z prawdą.

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,

we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje.

Sprawdź poziom swojej miłości wstawiając swoje imię w miejsce słowa „Miłość”. Tj. Ewa cierpliwa

jest, łaskawa jest. Ewa nie zazdrości......

Jak wypadł poziom Twojej miłości? Słabo? Nie popadaj w panikę! Jezus jest źródłem miłości. Obdarza

nią chętnie i bez wypominania. Proś o nią!

Wybierz cechę miłości, którą szczególnie chcesz rozwijać(doskonalić) w tym tygodniu. Wracaj do tego

fragmentu i refleksji nad jego zastosowaniem w konkretnych, ważnych dla Ciebie relacjach, każdego

dnia w tym tygodniu.

 

Zadanie 2

W ciągu tego tygodnia wracaj, najlepiej codziennie do fragmentu z listu do Galatów mówiącego o owocach Ducha Świętego.

 

Ga 5, 22-23

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność,opanowanie. Przeciw takim /cnotom/ nie ma Prawa.

 

Czy dostrzegasz, że życie owocami Ducha Św. pomaga budować dobre relacje międzyludzkie, a tym samym czyni nasze życie szczęśliwszym?

W relacjach, z którymi osobami pragnieszszczególnie owoców Ducha Świętego?

Módl się i zapraszaj Ducha Świętego do tych relacji w tym tygodniu.

W następnych tygodniach będziemy zatrzymywać się nad każdym z owoców, z osobna.

 

 

 

 

Zadanie 1

Każdego dnia Duch Święty próbuje dostać się do naszego serca. Jednak potrzebuje naszego zaproszenia, naszego pragnienia, naszej woli. Możemy mu oddawać nasze wybory, decyzje, działania, prosić Go o prowadzenie swoimi słowami, ale możemy też skorzystać z modlitw do Ducha Świętego,które proponuje nam Kościół. Jedną z takich modlitw, jest modlitwa, którą otrzymał od ojca młody Karol Wojtyła i odmawiał codziennie również, jako papież Jan Paweł II:

Tak to zdarzenie po latach wspominał papież:„W wieku dziesięciu, dwunastu lat byłem ministrantem,ale niezbyt gorliwym. Mój ojciec, spostrzegłszy moje niezdyscyplinowanie, powiedział pewnego dnia:«Nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się do Ducha Świętego». I pokazał mi jakąś modlitwę.Nie zapomniałem jej... Z jakim on przekonaniem do mnie mówił! Jeszcze dziś słyszę jego głos”.Jan Paweł II polecał właśnie tę modlitwę młodzieży na spotkaniu przy kościele św. Anny w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Powiedział wtedy: „Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec i pozostańcie jej wierni”.

Duchu Święty, proszę Cię

o dar mądrości do lepszego poznawania

Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar rozumu do lepszego zrozumienia

ducha tajemnic wiary świętej,

o dar umiejętności,

abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

o dar rady,abym we wszystkim u Ciebie szukał rady

i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie

nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,

który Ciebie, o Boże, obraża.

Odmawiaj codziennie tą, lub wybraną przez siebie modlitwę do Ducha Świętego.