• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Cmentarz

E-mail Drukuj PDF

Cennik opłat za korzystanie

z cmentarza parafialnego MB Łaskawej w Zgorzelcu

 

cennik obowiązuje od 1 marca 2021 roku

1.  Opłata za miejsce na okres 25 lat bez prawa murowania (brutto)

a) Grób ziemny pojedynczy I                                                         600 zł.

b) Grób ziemny rodzinny I + I                                                      1200 zł.

c) Grób ziemny dziecięcy I                                                             220 zł.

d) Grób ziemny urnowy I                                                                300 zł.

c) Grób ziemny głębinowy II                                                          900 zł.

2.  Opłata za miejsce na okres 25 lat - grób murowany (brutto)

a) Grób murowany pojedynczy I                                                     900 zł.

b) Grób murowany podwójny jednopoziomowy (rodziny) I + I   1800 zł.

c) Grób murowany podwójny piętrowy II                                     1350 zł.

d) Grób murowany podwójny piętrowy (rodzinny) II + II            2700 zł.

e) Grób murowany potrójny III                                                     1650 zł.

f) Grób murowany urnowy                                                              450 zł.

g) Grób murowany - kolumbarium                                                1600 + tablica

3.   Opłata za miejsce na okres 20 lat - rezerwacja przy pochówku. W chwili pogrzebu w miejscu rezerwacji, opłata za 25 lat rezerwacji będzie pomniejszona o niewykorzystany czas rezerwacji przy pochówku.

a) Grób ziemny                                                                                  700 zł.

b) Grób murowany                                                                             850 zł.

4. Opłata za miejsce na okres 20 lat - rezerwacja za życia. W chwili pogrzebu w miejscu rezerwacji za życia, opłata za 25 lat rezerwacji będzie pomniejszona o niewykorzystany czas rezerwacji.

a) Grób ziemny                                                                                  1500 zł.

b) Grób murowany                                                                             2000 zł.

5.  Dodatkowa opłata za miejsce pod grób ziemny lub murowany położony na skraju kwatery (powierzchnia do zagospodarowania w otoczeniu grobu)

200 zł.

6.  Opłata za wjazd na cmentarz

a) Samochód osobowy                                                                                   50 zł.

b) Samochód dostawczy bus                                                                        100 zł.

c) Koparka, dźwig                                                                                        150 zł.

d) Samochód, celem budowy nagrobka lub grobowca                                150 zł.

e) Wjazd samochodów celem wykonania obsługi ceremonii pogrzebowej  60 zł.

7. Opłata za korzystanie z kaplicy pogrzebowej  200 zł.

8.  Opłata jednorazowa przy każdym pogrzebie  320 zł.   (koszt utrzymania cmentarza)

 

9.  Czynności kancelaryjne i terenowe związane z uzgodnieniami określenia warunków technicznych miejsca pochówku

a) Ustalenie miejsca grzebalnego lub rezerwacji                                          50 zł.

b) Sprawdzenie prawidłowości wykonania i przygotowania przez wykonawcę miejsca pochówku po pogrzebie  50 zł.

c) Sprawdzenie ustawienia nagrobka lub ramy nagrobnej                            50 zł.

d) Sprawdzenie wykonania ekshumacji oraz podjęcie czynności formalno - prawnych    100 zł.

10. Przekwalifikowanie grobu z I na II                                                         50 zł.

11. Dochówek wymaga uzupełnienia wykupu do pełnych 25 lat

12. W dni wolne od pracy i soboty opłaty wzrastają o 100 % pkt 6 i 7

 

 

 

Zdjęcia aktualne


Zdjęcia archiwalne

 

alejka dojazdowa do cmentarza (po prawej stronie widoczny fragment kaplicy)

W tle widok cmentarza z kaplicą

 

 

 

 

Fragment muru cmentarnego

 

 

POZYSKUJEMY ŚRODKI NA REWITALIZACJĘ CMENTARZA PARAFIALNEGO