• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wieczornica adwentowa

E-mail Drukuj PDF

 

Propozycja Wieczornic adwentowych:

Na modlitwę przygotujmy stół z wieńcem adwentowym, figurkę lub obrazek Niepokalanej i Biblię. Katechezie przewodniczy ojciec lub matka. Spotkanie niech odbędzie się w atmosferze radości i świętowania.

I tydzień Adwentu - NADZIEJA

Rozpoczynamy pieśnią: Oto Pan Bóg przyjdzie

Po tej antyfonie modlitwa przetykana w/w antyfoną.

1. O miasto święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba, mające chwałę Boga - Źródło twego światła podobne do kamienia drogocennego, - Jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Ant. Oto Pan Bóg przyjdzie

2. Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, - Bo chwała Boga je oświetliła, - A jego lampą jest Baranek. Ant. Oto Pan Bóg przyjdzie

3. I w jego świetle będą chodziły narody, - I wniosą do niego królowie ziemi swój przepych, - I za dnia bramy jego nie będą zamknięte, bo już nie będzie tam nocy. Ant. Oto Pan Bóg przyjdzie

4. A nie potrzeba im lampy i światło słońca, - Bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi, - I będą królować na wieki wieków. Ant. Oto Pan Bóg przyjdzie

5. A Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź!” - A kto słyszy niech powie: „Przyjdź!” - Przyjdź, Panie Jezus. Amen. Ant. Oto Pan Bóg przyjdzie

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w dniu sądu, zaliczeni do Jego wybranych, mogli posiąść królestwo niebieskie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

P. Przeczytamy urywek Ewangelii według św. Marka. W słowach tych Pan Jezus wzywa nas, abyśmy oczekiwali Jego powtórnego przyjścia. Wsłuchajmy się w słowa Jezusa, abyśmy wiedzieli, jak ma wyglądać nasze oczekiwanie.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!».

Oto słowo Pańskie

W: Chwała Tobie Chryste

Możemy w tym miejscu porozmawiać, dzieląc się tym, jak każdy odczytał spotkanie ze Słowem Bożym.

Kończymy wspólną modlitwą.

P. Oczekując naszego osobistego spotkania z Jezusem, zwróćmy się z serdeczną prośbą do wszechmogącego Boga i powtarzajmy: Przybądź, o Panie, i pozostań z nami!

W. Przybądź, o Panie, i pozostań z nami!

P. Panie Jezu, posłany przez Ojca, Zbawicielu wszystkich, przyjdź co rychlej, by nas odkupić.

W. Przybądź, o Panie, i pozostań z nami!

P. Jezu Ty jesteś Świętym Boga, Twoją obecnością rozradował się Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety, - przyjdź i daj całemu światu radość zbawienia.

W. Przybądź, o Panie, i pozostań z nami!

P. Światłości świata, Ciebie oczekiwał Symeon i wszyscy sprawiedliwi, - przyjdź i daj nam swoją pociechę.

W. Przybądź, o Panie, i pozostań z nami!

P. Panie Jezu, Ty obiecujesz nam zmartwychwstanie i życie wieczne w Twoim królestwie, - przyjmij naszych zmarłych do nieba, a nam daj niewzruszoną nadzieję.

W. Przybądź, o Panie, i pozostań z nami!

Ojcze nasz…

Prowadzący wieczornicę czyni znak krzyża i mówi:     Błogosławmy Panu.

Uczestnicy odpowiadają:                                         Bogu niech będą dzięki.

Na zakończenie można zaśpiewać pieśń adwentową.